Till dig som känner dig vilsen...

30.09.2022

🍂 Lever du ett liv som går emot din sanna natur? 

🍂 Längtar du efter någonting mer, ett högre syfte, som att du har ett kall som väntar på dig? 

🍂 Har du alltid känt dig annorlunda och att du har svårt att passa in i samhället, eller kanske till och med inte hör hemma här på jorden? 

🍂 Känner du dig fast där du är, eller tvärtom genomgår en inre transformation och söker klarhet i vad som sker? 

Då finns det ett alldeles speciellt syfte att du känner så här - jag har själv varit där, och innan jag vågade bryta gamla mönster och träda in i det nya var jag så vilsen i mig själv. Merparten av de människor jag kommer i kontakt med bär på samma känslor men känner sig så ensamma. Men sanningen är att vi går igenom detta tillsammans, och vi har aldrig varit menade att följa den inrutade vägen utan snarare att skapa nya.

Den stora grunden till lidandet är när du gör motstånd till den du är och anpassar dig för att passa in i - det är som att vi är förblindade tills vi är redo att genomskåda mönstret som begränsar oss och landa i insikten av att det är du själv som står i din väg. 

Sökandet efter ett hemma uttrycker sig ofta genom att vi flyr från oss själva, eftersom vi letar på alla platser utom inom oss. Det är när vi låter intellektet styra oss, istället för intuitionen, som vi blir förvirrade och vilsna och springer åt fel håll och gömmer oss. 

Så varför beter vi oss så här? Svaret är enkelt: Vi är rädda. Rädda för att inse vår kraft, möta andras dömande blickar, att vara otillräcklig eller hamna utanför. Då kan alternativet att stanna kvar i det bekanta kännas tryggt, fastän det gör dig olycklig. Men till slut kommer vi till samma oundvikliga vägskäl där den inre rösten blir starkare och vi kan inte gå emot oss själva längre. 

Känner du igen dig? Vill du få hjälp med att komma vidare, skapa en djupare förståelse för vem du är och få verktyg med dig i din utvecklingsresa? 🧡