Tillitens magiska kraft

31.07.2018

Det är så mycket i livet som vi inte är menade att veta förrän rätt tidpunkt har infallit - allting styrs av en högre universell kraft som ser till att leda oss till allt som är menat för oss. Hade vi vetat om allting som skulle ske i förväg så hade vi försökt kontrollera, agerat annorlunda eller kanske inte agerat alls och bara väntat på att det ska komma till oss. Och då blir det svårt för oss att hamna i flowet som leder oss på rätt väg. 

Framtiden är inte helt och hållet förutbestämd, vi har all makt att påverka hur den utformas. Det kan finnas olika vägar att välja. Och även när det kommer till ödet så har vi ett val - livet visar på möjligheter och potential, och vi har en möjlighet att välja om vi vill gå den vägen. Vissa av oss väljer vägar som går emot vår vilja och inre känsla, och då blir livet svårare och kantade av fler motgångar. Men det är upp till oss. 

Vi vill så gärna ha garantier - garantier på att allting löser sig eller att vi får det vi önskar oss. Men att få dessa garantier skulle bara gynna vårt kontrollbehov. Och när vi låter vårt kontrollbehov styra, så är vi inte förenade med vår egen tillit. Då kan vi inte hamna i det fantastiska flowet som bjuder in till så mycket magi, mirakel och synkronicitet.
Vi behöver släppa tankesättet att saker ska vara på ett visst sätt, och istället ha ett öppet sinne för vad livet än har i beredskap för oss. För ofta är det till och med bättre än vad vi själva hade kunnat föreställa oss.

Det bästa vi kan göra för oss själva är att kapitulera och acceptera vår ovisshet, och njuta av spänningen i att inte riktigt veta vart vägen kommer att leda oss. För livet har en förmåga att överraska rejält när vi väl släpper taget. Då kan livet erbjuda oss allt det som är för vårt högsta bästa. ✨