Triggers

23.08.2021

En annan människa kan inte väcka något som redan bor inom dig. Det du reagerar på hos någon annan är en spegling av dig själv. När vi tar ansvar för våra egna känslor så sker i samma stund en möjlighet till personlig utveckling, eftersom det gör att vi vänder spegelbilden mot oss själva istället. Varför reagerar jag som jag gör? Vad vill mina känslor berätta för mig? Hur kan jag få en djupare förståelse för hur jag fungerar? 

När vi enbart lägger ansvaret på vår omgivning så behöver vi inte bemöta detta själva, och därmed sker ingen utveckling eller förändring. Vi kan fortsätta i samma cykel utan att reflektera över vår egen påverkan. Ibland kan vi undermedvetet vilja hålla kvar och därmed uppehålla samma mönster som vi egentligen mår dåligt över, vilket kan bottna i många orsaker. Det kan vara i form av en känsla av otillräcklighet, att inte vara värdig eller en bristande tro på en annan verklighet. Det kan finnas en trygghet i att hålla kvar vid det som är bekant och förändring kan bli något som skapar rädsla. Som att det automatiskt är negativt för att det är ovisst.

Triggers handlar egentligen om oläkta sår, och när vi inte längre triggas av samma saker så har någonting inom oss läkt. När vi läker så kommer vi också upptäcka att våra yttre omständigheter förändras eftersom vi växt som människor. Vi dras kanske inte till samma människor längre, våra behov förändras eller vi söker oss till nya upplevelser och platser. Det kan förvirrande till en början men det är utveckling i sin vackraste form. 

Personlig utveckling har aldrig handlat om att förändra den du är - det handlar om att finna vem du är. Att komma närmre din inre kärna, förstå dig själv bättre och släppa på det som hindrar dig från att stå i ditt sanna jag. Många går igenom större delen av livet av att spela fasader, rädd för hur omgivningen ska ta emot oss om vi är sanna i vår natur. Men hur kan du då någonsin bli sedd?

När vi vågar vara sanna mot oss själva så sker skiftet i det yttre 🧡