Tvillingsjälsresan

25.01.2021

Till dig som befinner dig på din tvillingsjälsresa - vad kan du göra för att återförenas med din tvillingsjäl?


1. Fokusera på din läkningsprocess och andliga utveckling 

Eftersom hela tvillingsjälsresan i grund och botten handlar om din andliga utveckling, healing och att stiga i frekvens så är det här ditt främsta fokus behöver vara - ju mer du släpper taget om gammalt bagage, desto högre stiger du i din energinivå. Alla tre komponenter hör ihop eftersom ditt själsliga läkande hjälper dig att hitta tillbaka till ditt sanna jag, genom att du skalar av allting som inte är du. Genom våra liv så samlar vi på oss begränsande trosföreställningar, själsliga sår, rädslor och barriärer som gör att vi tappar bort oss själva på vägen och blockerar oss från den sanna kärleken. Det är rent omöjligt att leva med vår tvillingsjäl om vi fortfarande bär med oss det här bagaget, vi har inget val för vår andliga utveckling är en så stor del av syftet med att vi möts. Oavsett om du i nuläget gör den här resan på egen hand eller tillsammans med din tvillingsjäl, så fortsätter arbetet tills ni släppt taget om det som hindrar er från att hamna i harmoni med varandra. Ni speglar varandra hela tiden, därav så är det vanligt att triggers kommer upp på olika sätt för att belysa vad som behöver läkas och bearbetas, allt för den andliga utvecklingen. 

Med tanke på detta är det förståeligt att inte alla är redo att möta och leva med sin tvillingsjäl. Det är inte en slump att just gamla själar, som spenderat många livstider på denna jord för att få viktiga lärdomar om livet och utvecklas på ett andligt plan, befinner sig på sin tvillingsjälsresa. Syftet är att återförenas och nå en sammansmältning med din tvillingsjäl likt yin och yang, men först behöver du finna den helheten och harmonin i dig själv. Båda parter behöver göra sin egen inre resa för att kunna hitta tillbaka till sitt naturliga ursprung och frekvens. Lika energier dras till varandra, och ju mer vi skalar av oss och arbetar med oss själva desto mer hamnar vi i rätt energi. Men en viktig del att bära med sig här är att ditt fokus ska vara på att du gör den här utvecklingsresan framförallt för din egen skull, för att du ska vara centrerad i dig själv. Annars är det egot som kommer in i bilden, och att enbart gör det för att du vill återförenas med din tvillingsjäl. Men det handlar i första hand om att du förtjänar att känna dig fullkomlig och hel i dig själv, allt annat är en fantastiskt bonus.

2. Finn ditt livskall - tvillingsjälarnas gemensamma mission

En stor del av syftet med att tvillingsjälar möts är det gemensamma kallet att tillsammans tillföra något till världen. Det kan förstås variera vad detta syfte är för olika tvillingsjälar, men den röda tråden är oavsett densamma: Att sprida villkorslös kärlek och ljus till jorden. I många fall så börjar vi vakna upp till vårt eget livskall i samband med mötet med vår tvillingsjäl, men det kan också vara så att vi redan innan börjat finna vår mission, vilket kan vara en viktig anledning till att ni dragits till varandra. Oavsett så har det alltid funnits en känsla av en högre mening med att du kommit till jorden, som en inre vetskap om att du är menad att hjälpa mänskligheten på något sätt. I många fall när ni befinner er i en separationsfas för att ägna er åt ert inre läkningsarbete, så kan det här växa fram allt mer under tiden. Ju mer du fokuserar på att hjälpa mänskligheten och går in i din kraft, desto mer höjer du din frekvens och växer på ett andligt plan. En viktig del i processen är att inte fastna i en längtan efter din tvillingsjäl (även om detta också är en naturlig del av läkningsprocessen), och att gå in allt mer i ditt livskall hjälper dig att känna ett högre syfte och fokusera på din egen väg. Att hjälpa andra hjälper dig.

Exempel på ljusarbete som tvillingsjälar (tillsammans eller på egen hand) skulle kunna bedriva:

 • Sammanföra och hjälpa andra tvillingsjälar
 • Healing- och energiarbete
 • Dela information via kanaliseringar
 • Sprida andlig kunskap via exempelvis böcker,
  sociala medier, föreläsningar och kurser
 • Vägleda/coacha andra själar
 • Hålla i retreats, lära ut yoga och meditation

Obs! Tvillingsjälspar har en stor inverkan på jorden bara genom att de finns här och via energin som de sänder ut. Detta gäller även separat som ljusarbetare, men när tvillingsjälar sammansmälter så blir energin ännu mer kraftfull och helande. Man kan föreställa sig tvillingsjälar som ljuspelare som är utspridda runtom i världen för att höja energin och sprida ljus, vilket världen behöver just nu mer än någonsin.

3. Stärk kärleken till dig själv

Din kärlek till dig själv utgör grunden för er tvillingsjälsrelation, eftersom tvillingsjälarnas kärlek till varandra är villkorslös. Det finns inget utrymme för vårt ego, utan en del av resan är att släppa taget om sådant som begär, förväntningar och fasader. Du behöver skala av alla yttre lager för att komma närmre din inre kärna, och ju mer du gör detta desto närmre kommer du i kontakt med kärleken till dig själv. Du är egentligen ren kärlek och ljus. Faktum är att den här läkningsprocessen är en del av detta, och när du upplever känslor av sorg, separation och rädslor så innebär det att du läker gamla sår som har stått i vägen för att du ska kunna älska dig själv fullt ut.

Men det handlar egentligen lika mycket om att rannsaka dig själv på ett själsligt plan, som att växa i dina relationer. Även om detta speciellt är fallet för själsliga relationer så speglar vi varandra hela tiden i alla relationer, på så sätt får vi möjlighet att granska oss själva och de negativa mönster vi behöver bryta. Ju mer du lär dig att älska dig själv villkorslöst, trots brister och svagheter, desto mer redo blir du för en tvillingsjälsrelation. Det handlar inte om att vara perfekt och fulländad, utan att vara sann. Att leva i sanning, tala din sanning och stå för det. För det som skapar barriärer och gör att tvillingsjälar inte kan leva tillsammans är att det finns för mycket rädslor, osäkerheter och smärta i vägen. Vi behöver bearbeta mycket av detta innan vi blir redo att mötas eller återförenas, även om arbetet kan fortsätta i efterhand.

Här kommer några tips på hur du kan göra för att stärka kärleken till dig själv:

 • Ge kärlek till din kropp och själ - gör dig av med ohälsosamma ovanor
 • Sätta gränser och tala din sanning!
 • Lyssna in och prioritera dina behov - vad behöver du för att må bra?
 • Följ ditt hjärta i dina livsval - sluta förneka din inre röst!
 • Rannsaka dina tankemönster - tänker du förminskande tankar om dig själv och dina förmågor?
 • Våga möta och omfamna ensamheten och smärtan
 • Själsliga aktiviteter - meditation, yoga, natur
 • Affirmationer som: "Jag är älskvärd och förtjänar sann kärlek"

4. Sluta vänta - lev ditt liv istället! 

Fråga dig själv om du känner dig tillfreds med vart du befinner dig i ditt liv just nu? Detta är nämligen en förutsättning för att attrahera in din tvillingsjäl. En grund i att känna glädje till livet handlar ju förstås i första hand om att läka dig själv på ett själsligt plan, eftersom det innebär att möta mörkret inom dig för att släppa in ljuset, vilket i sin tur hjälper dig att komma i kontakt med glädjen inom dig. Men lycka handlar också mycket om att känna tacksamhet till de små tingen i livet och att leva i nuet. Ju mer du är närvarande, desto mer kommer du i kontakt med den där innerliga, sprudlande glädjen. Men när du väntar så glömmer du att leva, då är du också fast i framtiden. Och det är inte där utvecklingen sker.

Men det handlar också lika mycket om att bygga upp ett liv som gör dig lycklig. Vad älskar du att göra? Vad framkallar sann glädje, inspiration och lustfylldhet hos dig? Det är meningen att du ska lyssna till detta och förälska dig i livet, för när du lever i en tillvaro som gör dig olycklig så är det också mer naturligt att fastna i beroende och tankefällor som "när jag återförenats med min tvillingsjäl så kommer jag att bli lycklig", när det i själva verket är precis tvärtom. När du är lycklig i dig själv så kommer du återförenas med din tvillingsjäl. Harmoni inombords skapar harmoni i det yttre, och detta är basen för tvillingsjälsrelationen.

5. Släpp ditt kontrollbehov - lyssna till din intuition

Det finns så många frågor som kan dyka upp längs med vägen på vår resa: "När kommer vi att återförenas? Vad känner min tvillingsjäl för mig? Lever min tvillingsjäl med någon annan? Är det verkligen min tvillingsjäl?" Frågorna kan kännas ändlösa, men svaren lyser med sin frånvaro. Det är för att det inte är meningen att vi ska veta svaren, eftersom det innebär att vårt fokus är i vårt ego, istället för vår själ. Ju mer vi är själsligt närvarande, desto lättare kommer svaren till oss. Det är för att vi då öppnar upp för kontakten med vår intuition och där bor ingen av dessa frågor, men där gömmer sig den där inre vetskapen och insikterna som vi alla bär med oss. Där känner du vad som är rätt. Du kanske känner med hela ditt väsen att det är din tvillingsjäl och att han/hon älskar dig, och då är det din sanning som ingen annan kan ta ifrån dig. Eller så kan din intuition säga att återföreningen inte går att förutsäga i tid, vilket är helt sant. Det är helt baserat på vårt inre arbete och om vi befinner oss i samma frekvens, vilket vissa definierar som gudomlig timing.

Det kan låta konstigt men när du landat i dig själv och släppt kontrollbehovet över alla frågor så kommer det inte kännas som att det spelar någon roll längre. Det är för att du inte är beroende av det yttre, för du har det du behöver inom dig. När du också landat i acceptansen över att det som sker är menat att ske, då vet du att du kommit en bra bit på resan. Detta gör att du hamnar i den här inre harmonin, vilket också grundas i din självkärlek. Du vet att du förtjänar den storslagna kärlek du längtar efter, och att det kommer att ske. Vilket också gör dig fullt mottaglig för att uppleva den.

Tips på hur du kan släppa kontrollbehovet och lyssna till din intuition istället:

 • Jorda dig i naturen regelbundet för att lyssna inåt och landa i din kropp
 • Meditera, yoga eller ägna dig åt andra själsliga aktiviteter
 • Kreativt skapande - hamna i närvaro och i ditt inre flow
 • Praktisera mindfulness för att centrera dig mer i nuet
 • Landa i acceptans över det du inte kan påverka

6. Rannsaka rädslor och begränsningar - vilka trosföreställningar hindrar dig från att förenas med din tvillingsjäl?

Oavsett vilka begränsande trossystem du har så behöver du rannsaka, bearbeta och så småningom släppa dessa. Ett viktigt återkommande tema som ligger bakom alla påståenden nedan är tvivel och en bristande tro, så med andra ord handlar det om att finna din inre tillit. Alla dessa påståenden existerar i ditt sinne, och inte i din själ. Och det är inte alls konstigt att de dyker upp, för vi är ju så vana och som programmerade till att analysera allting som sker i vårt liv. Vi vill så gärna förstå rent intellektuellt. Men på tvillingsjälsresan så är vi tvungna att möta dessa gamla begränsande trosföreställningar och programmeringar, och en viktig lärdom i detta är att förlita dig till din inre röst. Det är alltså vårt intellekt som förvirrar oss här eftersom det som sker är så stort, vårt mänskliga sinne kan ha svårt att förstå konceptet av en tvillingsjälsrelation. Det går bortom allt annat och sträcker sig så mycket djupare än att kunna beskriva i ord. Går det att logiskt förklara att du bara bär på en inre vetskap om något, utan tydliga bevis? Eller att du har telepatisk kontakt och kan läsa av din tvillingsjäls tankar och känslor? Nej, det går bortom vårt förstånd, och det är också meningen.

Exempel på vanliga blockeringar som du kan behöva släppa taget om:

 • Jag förtjänar inte den här starka kärleken
 • Det är inte möjligt eller logiskt
 • Han/hon lever redan med någon annan
 • Vi lever i för olika världar
 • Utan min tvillingsjäl är jag ofullkomlig
 • Jag inbillar mig bara alla tecken, känslor och all information jag får till mig

Dessa trossystem är inte baserade på kärlek, utan snarare rädsla som kan bidra till att vi istället stänger av och tappar tron till allt som sker.  

7. Följ tecken, symboler och synkroniserade händelser!

Detta är universum som vägleder dig mot att antingen arrangera ett möte mellan dig och din tvillingsjäl eller för att hjälpa dig att stärka din tro och förståelse kring vad det är som sker mellan er och i din egen utvecklingsresa. Det kan vara något så enkelt som att förmedla att du är på rätt väg och att du ska fortsätta med det du gör. Det finns alla möjliga vägar för universum eller dina änglar att kommunicera med dig, men här kommer återigen ett utdrag av exempel:

 • Siffror - återkommande och upprepande siffror, kan även ha en personlig koppling till dig och din tvillingsjäl, men ett av de mest signifikanta är klockslaget 11:11
 • Symboler - till exempel evighetssymbolen (liggande åttan) och yin & yang
 • Dragning till speciella platser eller aktiviteter
 • Budskap som talar till dig via sociala medier, tv och musik
 • Meningsfulla möten - någon du kommer i kontakt med kanske känner din tvillingsjäl eller har information som kan hjälpa dig nå nya insikter

Obs! Glöm dock inte att synkronicitet sker utom vår kontroll och när vi är i vårt flöde, allt som behövs är ett öppet och vaket sinne. 

8. Var selektiv med vilka du berättar om din tvillingsjälsresa för!

Det är lätt att bli ivrig och vilja berätta för hela världen när du har mött din tvillingsjäl, eller när du har en stark känsla av att en återförening är nära. Problemet är att när vi berättar om detta för människor som inte är insatta i tvillingsjälsresan så är det lätt att andras tvivel och skeptiska mottagande smittar av sig, vilket i sin tur kan bidra till att du fastnar i rädsla igen och själv börjar tvivla på om det du känner är rätt. Det kan med andra ord göra att du går baklänges i din utveckling och känslan av att "du är galen" kan uppstå, även om du innerst inne vet att det är på riktigt. Detta sänker din frekvens och gör att du hamnar ur flow, men värt att nämna är att vi blir olika påverkade av andra människors åsikter baserat på hur starka vi är i vår egen tro.

Välj gärna istället att dela med dig av din tvillingsjälsresa till människor du litar på, eller andra som också befinner sig i samma situation. Då kan du känna dig trygg i att du blir mottagen i kärlek och förståelse, istället för rädsla. Det är snarare uppbyggande, än nedbrytande. Det är redan en svår resa som det är, och vi behöver inte göra det ännu mer komplicerat än nödvändigt. Du har en stor påverkan i hur den här resan blir, och ju mer du fokuserar på dig själv desto lättare känns det. Det samma gäller när du söker information om tvillingsjälar, som kan skilja sig en del från varandra. Här är det viktigt att du känner efter vad som är rätt och sant för dig, och att lita till din egen känsla i första hand. 

Tack för att du finns och lycka till! 💛