Utmaningar i själsfrändemöten

18.01.2019

Själsfränder kan benämnas som gamla vänner från förr - själar som vi har mött och spenderat tidigare liv med. Det finns ett speciellt band som inte liknar något annat vi tidigare upplevt, det är som någon slags oförklarlig kraft som drar två själar till varandra. Vi möts främst för att lära oss av varandra och hjälpa varandra att utvecklas, men det handlar också om att öppna upp för den villkorslösa kärleken. Ju längre vi har kommit i vår andliga utveckling desto mer mottagliga är vi för att möta andra från vår själsfamilj, och det säger kanske sig självt att det går hand i hand med att vara en gammal själ. Vi har ju samlat på oss så många livserfarenheter där vi fått växa på ett andligt plan att vi är mogna för de utmaningar och processer det kan innebära.  

När vi väl har fått uppleva vårt första själsfrändemöte så tenderar det att sätta ringar på vattnet där allt fler dyker upp från olika håll i olika former, och även om de i grund och botten har en gemensam röd tråd så kan de skilja sig på många olika sätt. Den gemensamma nämnaren är ofta den starka dragningskraften, känslan av att känna sig totalt trygg med personen och att dela lika värderingar, synsätt och tankar. Det finns ofta en djupare förståelse där man kan relatera till varandra och delar liknande erfarenheter, om inte annat så delar man ju tidigare liv tillsammans även om minnet av detta kanske inte finns kvar. Men oavsett så finns det en känsla som kommer djupt inifrån, där energin är styrande snarare än ord, utseende och yttre faktorer. 

Vissa möten är korta och intensiva, som om de uppstod enbart för att skaka om oss och få oss att vakna upp. Ibland kan det räcka med några blickar, en beröring eller att bara vara i varandras närvaro för att det ska efterlämna ett starkt avtryck. Det kan ofta sätta igång tankeprocesser där egot i oss får jobba för fullt för att försöka förstå vad det är som sker genom att rationalisera vår upplevelse, och här är det lätt att tvivel kommer in i bilden som skapar förvirring över vad vi egentligen känner. Men om det är något som vårt ego inte kan råda över så är det sådant som inte kan förklaras med logik utan kommer djupt inifrån vår själ.

Ett vanligt tecken på att du har mött en själsfrände är att det uppstår olika synkroniserade händelser - alltså meningsfulla sammanträffanden. Kanske att ni har varit med om precis samma upplevelse under samma tid i livet, eller att ni har mött varandra i en dröm. Eller så ser du kanske hans eller hennes namn dyka upp på olika mystiska vis. Det finns egentligen inga begränsningar för de olika kreativa sätt som synkronicitet kan uttrycka sig, och det kan ge en magisk och overklig känsla och en tydlig indikation på att detta är på ett andligt plan. Att det även finns en telepatisk kontakt är väldigt naturligt för själsfränder, där man känner av varandra på ett energimässigt plan trots att man inte är i varandras närvaro. Kanske att man även kan känna av hur den andra mår, känner eller tänker.

Ibland kan det kännas som att de kom in i vårt liv lika snabbt som de försvann, men då är det för att de enbart skulle komma med viktiga lärdomar och sätta igång djupa processer inom oss. Detta brukar ske när vi fortfarande har mycket gamla mönster och sår som vi behöver läka och bearbeta, som inte gör det möjligt för oss att bibehålla en så djup och nära relation i vårt liv. Själsfränder tenderar att dra fram en djup kärlekslängtan och det är vanligt att vi projicerar den på vår själsfrände. Men en viktig lärdom som dessa möten ger är att inte bli beroende av vår omvärld och fästa oss vid att finna kärleken hos andra människor, utan att lära oss finna kärleken och ljuset i oss själva först. Detta kan vara en smärtsam process då lärdomen kan upplevas som ett starkt svek i form av att vår själsfrände tar avstånd från oss samtidigt som vi målar upp en vacker kärlekshistoria av relationen. När det finns en obalans så uppstår det vanligen en "katt och råtta-lek" där den ena flyr och den andra jagar, men det är egentligen en slags flykt för båda parter även om den uttrycker sig på olika sätt. För även den som jagar flyr från sig själv genom att söka efter svar hos någon annan. Men när vi har lärt oss det vi ska av varandra så brukar vi ofta vandra vidare på olika vägar i livet, och då kan också dragningskraften i vissa fall avta.

Men själsfränder kommer så klart också in i vårt liv för att stanna, i form av en livspartner eller kanske som en nära vän, för att vi ska få uppleva den villkorslösa kärleken tillsammans. Men kärleksrelationer mellan själsfränder kan vara väldigt komplexa och svåra att få fungera beroende på hur långt vi har kommit i vår egen utveckling, framförallt i början. Eftersom en så pass djup kärlek kan väcka så mycket inom oss och spegla våra ömma punkter, gamla sår och rädslor så kan det skapa blockeringar som försvårar det att våga närma sig varandra och visa sitt sanna jag. Själsfränder förstärker därmed ofta vårt ego i syfte att vi ska släppa taget om de fasader som står i vägen för att kunna älska fritt, utan begränsningar. Detta kan göra att vi projicerar vår smärta på vår själsfrände, där vi lägger skulden på honom eller henne istället för att se att det är en spegling som sker där vår partner enbart visar upp det vi redan bär på inombords. 

Men de här jobbiga processerna som kan uppstå med vår själsfrände handlar som sagt om vårt ego som ställer sig i vägen, och när vi har byggt upp en trygg grund i oss själva och släppt taget om våra barriärer så finns det ingen anledning till att det inte kan bli en fantastisk kärleksrelation. Själva syftet med dessa själsliga möten är ju för att komma till den punkten där vi kan få vila både i kärleken till oss själva men också till andra människor. Så oavsett utmaningarna så är det den vackraste och djupaste formen av kärlek som du någonsin kommer att få uppleva, med en samhörighet och trygghet som utgör en otroligt fin grund för en livslång relation. 

Alla själsliga band är unika på sitt sätt, precis som alla vi människor är unika. Men oavsett så har de alla en enormt viktig roll i vårt liv - de efterlämnar livsviktiga insikter om oss själva, men kan också hjälpa oss att finna pusselbitar som leder oss rätt på vår livsväg och öppna upp en helt ny värld, kanske hela vårt livskall.