Vägen till frihet

06.05.2017

Släpp fram ditt inre barn och bli en fri själ!

Frihet. Är inte det något som vi alla egentligen innerst inne, mer eller mindre, söker efter? Problemet är att vi tror att vi som vuxna inte ska få ha tillgång till den. Som barn är friheten något som vi ofta ser som naturligt, vi kan nog alla vara eniga om att det är viktigt för barn att få leka och utforska sig själva och världen. När vi är små så är vi ju fortfarande i utveckling och det finns så mycket som vi behöver lära oss. Men varför ska det stanna upp vid vuxen ålder? Egentligen så är hela livet en lärdomsprocess, som är menad att få oss att hela tiden utvecklas som människor. Skillnaden är att lärdomarna sker på olika plan - vi kan se det lite som en stege, där varje trappsteg ger oss en möjlighet till att växa som människa på en högre nivå. Och själva lekfullheten som har en så viktig och central del i barnets liv ska inte behöva uteslutas ifrån den vuxna rollen, även om den visserligen inte ser ut på samma sätt.

Vi kan använda vår lekfullhet på så många olika vis, och när vi väl gör det så kan vi skapa fantastiska saker. Det handlar om att låta vår kreativitet flöda, och att släppa alla hämningar som vi bär på inombords. Den här inre livfullheten som vi öppnar portarna till, får oss att vakna upp och känna oss levande och lyckliga. Vi kan börja se på livet med helt nya ögon, nästan som om vi vore barn igen. Det blir som att upptäcka livet på nytt och den magi som faktiskt gömmer sig bakom allting. Att öppna upp för friheten. Frihet är ett starkt ord som kan innebära olika beroende på vem du frågar, men för mig så handlar det om att våga följa det som vårt hjärtas röst viskar. Att fantisera och drömma, men inte stanna där utan våga göra detta till verklighet. Att endast lyssna till det du vill och önskar, och inte låta andra hindra dig. För vår möjlighet till frihet är självvald, vi kan välja att leva som fria själar om vi vill och vågar ha tillit till att det är möjligt. Det handlar om att lyssna till ditt inre barn, att locka fram och bära med dig henne eller honom även som vuxen. Vårt inre barn finns alltid kvar inom oss, men många av oss väljer att förneka det och sina behov. Men det du bar på som liten är någonting som finns med dig vidare i livet, det är en del av dig som du behöver värna om.

Många av oss känner oss idag kvävda av samhällets krav och förväntningar, för vissa av oss kan det kännas som en fångenskap vilket gör att längtan om frigörelse växer sig starkare. Vi ser allt fler människor som går sin egen väg, och dessa människor blir som förebilder och normbrytare. Insikten om att vi inte måste leva enligt samhällets normer har nått dessa människor, och blir en inspiration för oss andra som önskar att göra likadant. För vissa är detta mer påtagligt än för andra, vissa av oss är menade att gå i motsatt riktning som majoriteten av mänskligheten gör, och det av en anledning. Men frihet behöver inte innebära att gå emot vad andra ser som normalt, utan det belyser helt enkelt vår möjlighet till att själva välja vad vi vill ska genomsyra vårt liv. Att vara oberoende av andra människor inger en enorm frihet, vilket kan innebära att man inte längre låter sig påverkas av vad andra människor tycker. Jag syftar då på människor som inte lyfter upp oss eller ser till vårt högsta bästa. Rädslan för andra människors åsikter kan vara en av de största hindren som står i vägen för att våga följa vårt hjärta och våra känslor. Men något som verkligen berövar oss vår frihet är våra egna krav som vi ställer på oss själva, det är dessa som kanske allra mest dövar bort vår inre livfullhet och lust. Kraven och måsten kommer ifrån vår intellekt, men vår vilja och längtan kommer ifrån vår själ.

Men vi kan själva välja vad vi vill lyssna på, både ifrån omvärlden men också ifrån oss själva. Om du tänker tillbaka på dig själv som liten - fanns krav och måsten med i din världsbild? Antagligen inte, för det är någonting som vi börjar lära oss och växer in i med åldern. Att sluta ställa så höga krav på oss själva och låta oss vara fria kan uppfattas som att vi ska sluta ta ansvar eller att vi kommer göra fel val i livet. Men det är snarare tvärtom, för det är genom att släppa det tvång som egentligen bara begränsar oss som vi kan finna motivationen till att få så mycket mer gjort, och dessutom med en större passion och inlevelse. Våra val kan aldrig bli fel när vi lyssnar till vad vårt inre har att säga. Hjärtats röst får oss att göra det vi älskar, och den handlingskraften kan inte mäta sig med någon annan. Det handlar bara om att låta den få komma till tals. Allting blir så mycket roligare när vi ser att vi faktiskt har en frihet till att själva välja - vi kan egentligen göra vad som helst till något givande när vi ser att det finns en meningsfullhet och frihet i det valet. Och om det är så att du upprätthåller något som inte gynnar dig på något sätt, då är det dags att släppa taget.

När du bryter dig fri ifrån den bubbla som du tillsammans med omvärlden har byggt upp, så kan du se på världen som du gjorde som liten igen. Så låt dig inspireras och hitta tillbaka till ditt inre barns synsätt, som lever i nuet och inte styrs av sina rädslor och begränsande tankemönster. Som vågar leva fullt ut och göra det som faller en in för stunden. Som ser varje människa som värdefull och inte placerar in människor i fack. För våra förutfattade meningar är även de inlärda, de är inget som vi föds med. Allt detta skapas i vårt intellekt. När vi är i kontakt med vårt sanna jag så finns inte det som får oss att må så dåligt, såsom begränsningar, misstro och rädsla. Där är vi endast fria och lyckliga. Det är trots allt detta som är vår sanna natur, och den kan vi alla hitta tillbaka till om vi bara vill.