Varandet & görandet

17.03.2023

När jag känt mig som mest ur balans eller låg i energin har jag upptäckt att jag tappat kontakten med varandet och fastnat för mycket i görandet. Då känns inte saker så där lätta, roliga och inspirerande längre - det blir snarare en känsla av kämpande och prestation, och vad är poängen om vi inte kan njuta av det vi gör?

Ju mer medveten du blir om känslan bakom allting, desto tydligare skillnad känner du mellan när det känns lätt eller tungt. Vissa ser varandet som en motpol till att vara produktiv - men jag brukar säga att "du behöver vara för att orka göra". Det här skulle jag säga framförallt är fallet för högkänsliga människor, vi behöver en högre dos av varande för att hämta hem oss själva och processa alla intryck utan att ständigt bli överväldigade.

Att vara är att vila och när vi inte tillåter oss hämta kraft påverkar det vår förmåga att se klart på vår situation - vi fastnar mer i vårt huvud och tappar kontakten med vår intuition, känner oss mer vilsna i vad vi vill och har inte samma lust till att skapa. Ju mer vi skapar utrymme för att stanna upp i livet, desto mer stärker vi förmågan att känna in och vi får ett helt annat flow i livet där saker snarare kan komma till oss, istället för att vi jagar efter det.

Följ den lätta känslan, och om du upplever att livet ofta känns tungt behöver du bjuda in lekfullheten mer - så hur kan du leka mer i livet? Det är här vi väcker den kreativa, levande kraften till liv inom oss 🤍