Vår inre kraft

07.07.2019

Vad är det som gör att vi är så fästa vid att vår yttre omvärld ska ge oss lycka? Att lycka skulle vara något som är givet till oss säger indirekt att vi inte redan bär på det inom oss. Men det ligger mycket sanning i det gamla ordspråket: "Du är din egen lyckas smed". Faktum är att det är mer än bara just lycka som många tror fattas oss - såsom kärlek och trygghet. Vi kan till exempel bli helt uppslukade av tron på att andra människor ska få oss att känna oss älskade och ge oss trygghet, och när vi bär på den förhoppningen så blir det ofta att vi får möta motsatsen - just för att vi ska se att vi själva kan ge oss den gåvan, genom att älska oss själva och bli trygga i den vi är.

Det är väldigt lätt att andra människor, eller samhället i stort, påverkar oss och skapar en skev självbild och förvirring kring vilka val vi vill göra i livet. Men varje gång vi låter vår omvärld styra över vår livsväg och vårt inre mående så tappar vi vår egen kraft. Den här kraften bär vi alla på, och den lyser som starkast när vi släpper våra rädslor och tvivel, och stänger av allt yttre brus. Vi tenderar dock att vilja fly från oss själva och vår kraft. Vi är så rädda för vad som finns att upptäcka inom oss - våra känslor, drömmar, behov, önskningar och potential. Ibland är det ljuset som skrämmer oss mer än mörkret. För om mörkret är det som vi är vana vid och därav är det som känns som hemma, hur skulle vi då hantera att leva ett liv fullt av ljus?

Ovissheten kan vara enormt skrämmande eftersom vi inte har någon kontroll, och därav ingen trygghet. Och kanske att vi upplever att vi varken förtjänar ett glädjefullt liv eller att det är realistiskt. Vi kan vara präglade av trosföreställningar sedan barnsben - såsom att "livet är en kamp". Och en sådan livssyn tenderar att färga av sig, likt alla andra tankar skapar vårt liv. Men det är aldrig för sent för förändring, och vi kan inte undkomma att vi själva är skapare av vårt eget liv.