Vem är jag?

06.04.2022

Vem är jag? En fråga som kan kännas så överväldigande stor, som vi tenderar att komplicera alldeles för mycket eftersom vi strävar mer efter den vi tänker att vi borde vara, som andra människor förväntar sig, istället för att bara vara i närvaro. För det är här vi kommer i kontakt med den vi är. Lever du för din egen eller för andras skull? Tänk om det handlar om en så enkel sak, att finna ljuset och kraften inom dig?

Men för att förstå och känna vem du är på ett djupare plan behöver du skala av det som inte är du. Alla falska koncept vi människor tar på oss genom livet, det är inte sanningen om vem vi är. Det är just detta som skapar förvirring. Vi är i grunden perfektion, vi är ljuset som vill skina igenom. Vi behöver inte klä oss i något för att vara någon, vi behöver snarare klä av oss för att komma närmre vår inre kärna. 

Vi vill så gärna plocka på oss saker att identifiera oss med. Att känna känslor är livets essens, det är vackert och frigörande, men det är när vi klär oss i det som om det vore en del av vår identitet och inte släpper taget som det överskuggar den vi är. Det samma gäller våra tankar som i sin tur skapar våra känslor, men våra tankar har bara kraft när vi tror på dem. Så vad säger dina tankar om din självbild? Vi upplever alla emellanåt rädslor, osäkerheter, tvivel. Men det är ju inte den vi är. 

Vad håller du fast vid som inte är sanningen om dig? Vad kan du skala av dig, för att komma närmare dig själv? 🧡