Vikten av balans

21.05.2018

Vårt liv är en spegelbild av oss själva. Vi kan visserligen inte påverka allt som sker i vårt liv, men vi kan påverka hur vi väljer att bemöta det. Och vårt mående har en väldigt stor inverkan på hur vi väljer att se på och reagerar på situationer. Allt handlar om balans. När du är i balans, så är du i bättre kontakt med ditt sanna jag, med din inre kärna. Då har du också ofta ett sundare synsätt, och kan lättare bemöta motgångar eftersom du har lättare att acceptera livets gång och följa med i flödet. För när du är i ditt rätta element, så vet du att allt ändå är som det ska. 

Men när du däremot är i obalans, så är det lättare för egot att styra dig. Det är egot i oss som känner oro, blir sårat och som skapar negativa reaktioner. Det är egot som gör motstånd. Men det är också naturligt för oss att känna negativa känslor, det är oundvikligt. Vi kan inte alltid vara i balans, för livet är upp och ned. Och precis som livet skiftar, så gör vi likadant. Vi pendlar mellan balans och obalans. 

Men det bästa vi kan göra för oss själva, är att se till att vi balanserar vår energi så ofta vi kan. Inte enbart för vårt måendes skull, utan också för att bland annat kunna göra klokare val och bygga sunda och trygga relationer med andra människor. För när du mår bra, så speglas det i allt annat i ditt liv. 

Det bästa sättet att komma i balans är genom naturen, för där får du möjlighet att verkligen landa i dig själv. Men alla former av aktiviteter som ökar din själsliga närvaro är viktiga. För när du är närvarande så får alla dina tankar och känslor utrymme, vilket både läker dig själsligt och skapar ett inre lugn. Det är när vi är oförmögna att stanna upp och inte vill möta det vi bär på inombords som ofta obalans, stress och konflikter uppstår.